برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am the best

معنی کلمه i am the best به انگلیسی

i am the best
• there is no one better than me, i am #1, i am better than everybody else

i am the best را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i am the best مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )