برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am sorry

واژه i am sorry در جمله های نمونه

1. I am sorry I stamped on your foot.
[ترجمه ترگمان] متاسفم که پات رو لگد کردم
[ترجمه گوگل]متاسفم که من روی پای شما مهر زدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I am sorry I must disapprove your action.
[ترجمه ترگمان]من متاسفم که شما اقدام شما را تایید نخواهم کرد
[ترجمه گوگل]من متاسفم که باید اعمال شما را نپذیرفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I am sorry for what I have done.
[ترجمه ترگمان]برای کاری که کردم متاسفم
[ترجمه گوگل]متاسفم برای آنچه انجام دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I am sorry I do not know true love there expired.
[ترجمه ترگمان]متاسفم که این عشق حقیقی را نمی‌دانم
[ترجمه گوگل]من متاسفم که نمی دانم عشق واقعی وجود دارد یا خیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I am sorry about your father's i ...

معنی کلمه i am sorry به انگلیسی

i am sorry
• i regret, i feel sorrow, excuse me

i am sorry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amin
معذرت میخوام
محدثه فرومدی
شرمنده، شرمنده‌ام
مهدی حسینی
طبق دیکشنری macmillan، ترجمه خانم فرومدی هم درسته:
used for telling someone that you are ashamed or unhappy about something that you have done that has hurt or upset them

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i am sorry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )