برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am not myself

معنی کلمه i am not myself به انگلیسی

i am not myself
• i don't feel well, i am acting uncharacteristically

i am not myself را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i am not myself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )