برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am entirely

معنی کلمه i am entirely به انگلیسی

i am entirely
• i am totally, i am completely, i am absolutely

i am entirely را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i am entirely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )