برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

i am done

معنی کلمه i am done به انگلیسی

i am done
• i have finished, i have completed -

i am done را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alireza
تمام كرده ام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i am done مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )