برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
am - 50 - rials - out - of - pocket
شبکه مترجمین ایران

i am 50 rials out of pocket


05ریال زیان یا ضرر کرده ام

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی i am 50 rials out of pocket

کلمه : i am 50 rials out of pocket
املای فارسی : ای ام 50 ریال آوت اوف پاکت
اشتباه تایپی : ه شئ 50 قهشمس خعف خب حخزنثف
عکس i am 50 rials out of pocket : در گوگل

آیا معنی i am 50 rials out of pocket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )