برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
am - rials - in - pocket
شبکه مترجمین ایران

i am 3 rials in pocket


سه ریال در جیب دارم، سه ریال سود بردم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی i am 3 rials in pocket

کلمه : i am 3 rials in pocket
املای فارسی : ای ام 3 ریال این پاکت
اشتباه تایپی : ه شئ 3 قهشمس هد حخزنثف
عکس i am 3 rials in pocket : در گوگل

آیا معنی i am 3 rials in pocket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )