برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
advised - him - to - go - there
شبکه مترجمین ایران

i advised him to go there


صلاح اورادانستم که برود، مصلحت دیدم که برو

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی i advised him to go there

کلمه : i advised him to go there
املای فارسی : ای ادویسد هیم تو گو ذتهر
اشتباه تایپی : ه شیرهسثی اهئ فخ لخ فاثقث
عکس i advised him to go there : در گوگل

آیا معنی i advised him to go there مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )