برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

It goes without saying

واژه It goes without saying در جمله های نمونه

1. It goes without saying.
[ترجمه ترگمان] بدون گفتن ادامه داره
[ترجمه گوگل]بدون شک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It goes without saying that health is above wealth.
[ترجمه ترگمان]بدون گفتن این که سلامت بالاتر از ثروت است، می‌رود
[ترجمه گوگل]بدون شک می گوید که سلامت بالاتر از ثروت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Of course, it goes without saying that you'll be paid for the extra hours you work.
[ترجمه ترگمان]البته، بدون این که به تو بگویم که برای ساعات اضافی کار خواهی کرد
[ترجمه گوگل]البته، بدون شک می گوید که شما برای ساعتهای اضافی کار می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Of course I'll visit you in hospital. It goes without saying!
[ترجمه ترگمان]البته که در بیمارستان به شما سر می‌زنم ! بدون گفتن ادامه داره
[ترجمه گوگل]البته من به بیمارستان میروم این بدون گفتن است!
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه It goes without saying به انگلیسی

it goes without saying
• it is taken for granted, needless to say, it is obvious that

It goes without saying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
نیاز به گفتن نداره ، واضح و بدیهی
حسن امامی
لازم به گفتن نیست (صریح و واضح است)
مثال

Of course, it goes without saying that you'll be paid for the extra hours you work.
البته، لازم به گفتن نیست که شما در قبال ساعاتی که مازاد کار می کنید پول دریافت خواهید کرد.
فرزاد رضایی
ناگفته پیداست
مهدی کیان
*ناگفته نماند...
*لازم به ذکر است...
*بدیهی است...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی It goes without saying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )