برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

Island

/ˈaɪlənd/ /ˈaɪlənd/

معنی: جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن
معانی دیگر: آبخست، آداک، (مجازی) بخش ویژه، ناحیه ی مجزا، (کالبدشناسی: توده ی یاخته یا بافت که از نظر ساختمان و غیره با بافت های مجاور خود فرق دارد) جزیره، انبوهه، انبوهک، به صورت جزیره درآوردن، مجزا کردن، جدا کردن، آبخستی کردن، پر جزیره کردن، آبخست پوش (یا آبخست افشان) کردن، رجوع شود به: traffic island، (کشتی هواپیما بر) کابین عرشه (که رادارها و غیره در آن قرار دارد)، محل میخکوبی شده وسط خیابان و میدان و غیره

بررسی کلمه Island

اسم ( noun )
مشتقات: islandlike (adj.)
(1) تعریف: a body of land smaller than a continent and completely surrounded by water.

(2) تعریف: something that resembles such a body of land, in being isolated from other matter, growth, or objects of its kind.

(3) تعریف: an area set apart, usu. on a raised surface, for specialized operations, such as the platform in a service station on which the gasoline pumps are set.

واژه Island در جمله های نمونه

1. an island of peace and tranquility in an ocean of conflict and war
سرزمین صلح و آرامش در اقیانوسی از کشمکش و جنگ

2. an island off the coast of bushehr
جزیره‌ای در نزدیکی ساحل بوشهر

3. kish island became a resort place for the rich
جزیره‌ی کیش تفریحگاه پولداران شد.

4. the island has several interesting endemic species
آن جزیره دارای چندین گونه‌ی بومی جالب توجه می باشد.

5. the island is 200 miles across
پهنای جزیره 200 مایل است.

6. the island was flooded and much valuable land spoiled
سیل جزیره را فرا گرفت و زمین‌های پر ارزش فراوانی را تباه کرد.

7. the island was overrun by rats
جزیره مورد هجوم موش‌های صحرایی قرار گرفت.

8. the island whither we sailed
جزیره‌ای که به سوی آن (با کشتی) رهسپار شدیم

9. this island is very rich in avian life
این جزیره از نظر پرندگان بسیار غنی است.

10. a coral island
جزیره‌ی (آبخست) مرجانی

11. a desert island
جزیره‌ی بایر

12. an inhabited island
جزیره‌ای که دارای سکنه است
...

مترادف Island

جزیره (اسم)
isle , island
ابخست (اسم)
island
جزیره ساختن (فعل)
island
جزیره دار کردن (فعل)
island

معنی عبارات مرتبط با Island به فارسی

رجوع شود به: external galaxy، کهکشان
جزایر بنکز (غربی ترین جزایر کانادا در اقیانوس شمالگان یا منجمد شمالی)
جزیره ی کریسمس (متعلق به استرالیا)
جزیره مرجانی
آبخست شناور (توده ای از گیاهان انبوه دریایی که همچون جزیره برآب شناور است)، جزیره شناور ومصنوعی، شیرینی
جزیره ی آزادی (در بندرگاه نیویورک - مجسمه ی آزادی در آن قرار دارد)
لانگ آیلند (جزیره ای که بخشی از محله های نیویورک در آن قرار دارد)
بنی آدم اعضای یکدیگراند
(زلاندنو) جزیره ی شمالی (یکی از دو جزیره ی عمده ی زلاندنو - 114729 کیلومتر مربع)
رجوع شود به: safety zone
zone safety : بلندی وسط خیابان مخصوص عابرین
جزیره ی جنوبی (یکی از دو جزیره ی بزرگی که زلاندنو را تشکیل می دهند - 153946 کیلومتر مربع)
(راهنمایی رانندگی ...

معنی Island در دیکشنری تخصصی

island
[عمران و معماری] جزیره - آبخوست
[زمین شناسی] جزیره ، آبخست
[زمین شناسی] بازالت جزایر قوسی در کمانهای نابالغ و اولیه، مثل تونگا- کرمادک، اسکوتیا، کمانهای ibm، معمولا از عناصر lile تخلیه و تهی شده اند، بنابراین گاهی اوقات بازالتهای پشته های اقیانوسی بیشتر هستند، اما هنوز nb-ta به طور ناهنجاری پایین است. نشان می دهد که نسبت به آندزیتهای قاره ای، غنی شدگی آهن بیشتری دارند.
[زمین شناسی] جزایر قوسی، کمانهای قوسی مجموعه جزایری به شکل کمان که اغلب در مجاورت پوسته قاره ای تشکیل می شوند زنجیری قوسی شکل از جزایر آتشفشانی که در محل فرورانش صفحه اقیانوسی به زیر ورقه دیگر، تشکیل می گردد
[برق و الکترونیک] اثر جزیره ای محدود شدن گسیل از کاتد المپ الکترنی به مناطق کوچک خاصی از کاتد در شرایطی که ولتاژ شبکه کمتر از مقدار معینی باشد .
[نفت] جزیره ی مصنوعی
[زمین شناسی] جزیره سدی برآمدگی طویل و پستی از ماسه که به موازات ساحل است.
[عمران و معماری] جزیره میانی
[عمران و معماری] جزیره هادی
[عمران و معم ...

معنی کلمه Island به انگلیسی

island
• piece of land completely surrounded by water; something which resembles such a piece of land; raised area or a platform set aside for some specific purpose
• make into an island; furnish with islands; seclude, isolate
• an island is a piece of land that is completely surrounded by water.
island of langerhans
• clusters of glucagon- and insulin-secreting endocrine cells in the pancreas (anatomy)
angel island
• island and state park in san francisco bay (california, usa)
baffin island
• canadian island located in the arctic ocean between the canadian mainland and greenland
baker island
• deserted atoll located north of the equator in central pacific ocean (about 1,600 miles {2,600 km} southwest of honolulu and half way between hawaii and australia) which forms a part of the united states minor outlying islands
bouvet island
• norwegian island located south of the cape of good hope in the atlantic ocean (south africa)
chappaquiddick island
• small island off the eastern end of martha's vineyard's larger island (massachusetts, usa)
christmas island
• territory of christmas island, island in the indian ocean which is under australian rule
• christmas island is a territory of australia, located in the indian ocean, south of indonesia. it was annexed by the united kingdom in 1888 and extensively mined for phosphates. administration was transfered to australia in 1958.
clipperton island
• uninhabited atoll in north pacific ocean which is a possession of france
desert island
• isolated islan ...

Island را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید ارکان پور
کشور ایسلند
B22
جزیره(سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه)
f.s.s.z
خشکی که چهار طرف آن آب است
Ali
جزیره
shiva_sisi‌
جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن،جزیره(سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه)
علیرضا خلیلیان
Island grammar: دستور زبان ناحیه ای؛ در مبحث زبان های برنامه سازی، بخشی از دستور زبان یک زبان برنامه سازی است که فقط ساختارهای خاصی از آن زبان را توصیف می کند. از آن در تجزیه دستوری زبان در موقعیت هایی که نیازی به وارسی کل دستور زبان داخل متن کد نباشد، استفاده می شود.
.M.
a piece of land that has water all around it
افسر
جزیره
جایی که دور تا دور ان اب است
Mohammad
کشور ایسلند می شود iceland
mary
مرکز، وسط چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی island

کلمه : island
املای فارسی : آیلند
اشتباه تایپی : هسمشدی
عکس island : در گوگل

آیا معنی Island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )