برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Iron mine

Iron mine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dark Light
معدن آهن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Iron mine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )