برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Inverted Funnel Interview

Inverted Funnel Interview را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مصاحبه قیف وارونه
مصاحبه به سبک قیف وارونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Inverted Funnel Interview مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )