برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1390 100 1

Internship period

معنی کلمه Internship period به انگلیسی

internship period
• period of time in which one does an internship, period during which one receives practical professional training

Internship period را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
دوره كار آموزي ، دوره كار ورزي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Internship period مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )