برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

International body

International body را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی نجفی مطلق
مجمع بین المللی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی International body مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )