برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Intermitter explosive disorded

Intermitter explosive disorded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
اختلال انفجاری متناوب
محمد حاتمی نژاد
زودعصبانی شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Intermitter explosive disorded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )