برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

Integrative

واژه Integrative در جمله های نمونه

1. Those who belittle the value of new integrative speculation are, in a phrase of Bennett's, dogmatically defeatist.
[ترجمه ترگمان]کسانی که ارزش گمانه‌زنی‌های جدید را تحقیر می‌کنند، به عبارت \"بنت s\" (dogmatically defeatist)هستند
[ترجمه گوگل]کسانی که از ارزش گزاره های جدید یکپارچه ای سرزنش می کنند، در جمله ای از بنت، شکست خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In contrast, the group approach reflects an integrative view of society.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، رویکرد گروهی منعکس‌کننده دیدگاه یکپارچه جامعه است
[ترجمه گوگل]در مقابل، رویکرد گروه نمایانگر یک دیدگاه جامع از جامعه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Despite the integrative intentions of recent legislation, the Authority continued its administrative separation of special educational needs from primary education.
[ترجمه ترگمان]علی‌رغم اهداف یکپارچه قانونگذاری اخیر، این سازمان به جداسازی اجرایی خود از نیازهای آموزشی خاص از آموزش ابتدایی ادامه داد
[ترجمه گوگل]با وجود اهداف یکپارچه قوانین اخیر، ادارۀ اداره تفکیک اداری نیازهای آموزشی ویژه را از آموزش ابتدایی ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Integrative به انگلیسی

integrative
• tending to merge, tending to join, tending to unite; uniting to form a whole

Integrative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
یکپارچه، منسجم
محمد
جامع، تلفیقی
محمد علی کریمی
انسجام بخش،منسجم کننده
هام
صداقت داشتن
جمعی
زینب زرمسلک
یکپارچه، ترکیبی، همه جانبه
z
همگرا
تبسم
در مقابل،نگرش گروهی انعکاس دهنده دید جامع از جامعه است
عاطفه موسوی
ترکیبی . جامع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Integrative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )