برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Integrative Approach

Integrative Approach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
نگرش/ رویکرد یکپارچه یا ترکیبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Integrative Approach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )