برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1556 100 1
شبکه مترجمین ایران

Instrumental Aggression

معنی Instrumental Aggression در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] پرخاشگری وسیله ای. 1- اعمال پرخاشگرانه که از تجارب آموخته شده ناشی می گردد، پرخاشگری آموخته شده ناشی می گردد، پرخاشگری آموخته شده از طریق واکنش تقویت شده. 2- رفتاری پرخاشگرانه که وسیله ای برای هدفی دیگر است، مثلاً تفهیم به فردی دیگر که فوراً اطلاق را ترک کند.

Instrumental Aggression را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Instrumental Aggression مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )