برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

Indemnify

/ˌɪnˈdemnəˌfaɪ/ /ɪnˈdemnɪfaɪ/

معنی: اذیت کردن، تاوان دادن، صدمه زدن به
معانی دیگر: بیمه کردن، تضمین کردن، پابندان کردن، (معمولا با: for) غرامت دادن، لطمه زدن به، غرامت دادن

بررسی کلمه Indemnify

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: indemnifies, indemnifying, indemnified
مشتقات: indemnifier (n.)
(1) تعریف: to make compensation to for loss, damage, or expense incurred.
مشابه: pay

(2) تعریف: to insure against loss or liability.
مشابه: guarantee, guaranty, underwrite

واژه Indemnify در جمله های نمونه

1. to indemnify someone against damage or loss
کسی را در مقابل صدمه یا خسارت تضمین کردن

2. They agreed to indemnify the taxpayers against any loss.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها توافق کردند که به مالیات دهندگان در برابر هر گونه تلفات غرامت پرداخت کنند
[ترجمه گوگل]آنها توافق کردند که مالیات دهندگان را در برابر هر گونه زیان مالیات دهی محکوم کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The insurance company will indemnify you for the loss incurred.
[ترجمه فائزه] شرکت بیمه شما را بری غرامت های وارده تضمین و بیمه خواهد کرد
|
[ترجمه ترگمان]شرکت بیمه غرامت به شما غرامت پرداخت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]شرکت بیمه، شما را برای از دست دادن خسارت جبران خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It doesn't have the money to indemnify everybody.
[ترجمه ترگمان]این پول برای صدمه زدن به همه نیست
[ترجمه گوگل]این پولی برای جبران هر کس ندارد
[ترجمه ...

مترادف Indemnify

اذیت کردن (فعل)
grind , annoy , hurt , pester , grieve , worry , offend , hock , harass , tease , badger , bedevil , chivvy , chive , indemnify , tousle , needle
تاوان دادن (فعل)
penalize , compensate , retaliate , remunerate , requite , indemnify
صدمه زدن به (فعل)
indemnify

معنی Indemnify در دیکشنری تخصصی

[حقوق] غرامت دادن، جبران خسارت کردن، بری الذمه کردن، مصون داشتن

معنی کلمه Indemnify به انگلیسی

indemnify
• pay for loss or damage, compensate, reimburse; insure against possible loss or damage

Indemnify را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kasra
1. بیمه کردن - تضمین کردن
۲. غرامت دادن - تاوان دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی indemnify

کلمه : indemnify
املای فارسی : ایندمنیفی
اشتباه تایپی : هدیثئدهبغ
عکس indemnify : در گوگل

آیا معنی Indemnify مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )