برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

Incremental

واژه Incremental در جمله های نمونه

1. Most research proceeds by small incremental advances.
[ترجمه انسیه اعتصامی] روند بیشتر تحقیقات با پیشرفتهای کوچک صورت میگیرد.
|
[ترجمه حنیف] بیشتر تحقیقات با پیشرفت های تدریجی کوچک به پیش میروند
|
[ترجمه مسعود پ آ] اکثر تحقیقات با پیشرفت های تدریجی کوچک، پیش می روند.
|
[ترجمه ترگمان]بیشتر تحقیقات با پیشرفت تدریجی تدریجی پیش می‌رود
[ترجمه گوگل]بیشتر تحقیقات با پیشرفت های پیشرفت های کوچک انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Changes at the newspaper are more incremental than radical.
[ترجمه انسیه اعتصامی] تغییرات در روزنامه بیشتر افراطی است.
...

معنی Incremental در دیکشنری تخصصی

incremental
[برق و الکترونیک] افزایشی ، نمودی
[ریاضیات] نموی، تدریجی، افزایشی، اضافی، نهایی
[حسابداری] روش اضافی
[کامپیوتر] پشتیبان گیری افزایشی - نوعی عملیات پشتیبان گیری از فایلها که فایلهای پشتیبان گیری نشده را کپی می کند. نگاه کنید backup .
[حسابداری] گردش اضافی وجوه نقد
[ریاضیات] جریان نقدی اضافی، جریان نقدی تفاضلی
[عمران و معماری] فرو ریختگی نموی
[زمین شناسی] فرو ریختگی نموی
[کامپیوتر] کامپایلر افزایشی ، مترجم افزایشی - کامپایلری که با نوشته شدن هر خط برنامه در کامپیوتر ،آنها را ترجمه می کند و منتظر نوشته شدن تمام برنامه نمی ماند .هدف از این کار ،فارغ نمودن برنامه نویس از انتظار طولانی است . نگاه کنید به compiler . - همگردان نموی
[ریاضیات] کامپایلر نموی
[حسابداری] هزینه (بهای تمام شده) افزایشی
[ریاضیات] هزینه ی سرمایه ی اضافی، هزینه ی سرمایه ی تفاضلی
[حسابداری] هزینه های اضافی
[ریاضیات] داده های نموی، داده های افزایشی
...

معنی کلمه Incremental به انگلیسی

incremental
• of or pertaining to an increase or addition; of or pertaining to growth; of or pertaining to profit
• something that is incremental increases in value or in amount, often by a regular amount; a formal word.
incremental backup
• backup only of files which have been changed since the last backup

Incremental را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mostafa malekzadeh
فزاینده
amirbrz
به مرور
omid
قدم به قدم
پیش رونده
پی در پی
افشین حاجی طرخانی
نوآوری تدریجی ( اقتصاد و بازاریابی)
Faezeh
به مرور
غیاثی فر
جزیی تدریجی
حدیث
تدریجا
مرحله به مرحله
لیلی موسوی
اضافی،اضافه تر
زینب زرمسلک
فزاینده، دایره ای، لایه ای
فرناز
تدریجی
sami
روز افزون
لاله
Incremental cost is the cost associated with
Producing one additional unit of a product or service.
Seyyedalith
گام به گام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Incremental مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )