برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

Incident light microscope

معنی Incident light microscope در دیکشنری تخصصی

Incident light microscope
[نساجی] میکروسکوپ نور تابشی
[پلیمر] میکروسکوپ نور برخوردی

Incident light microscope را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Incident light microscope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )