برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

In such circumstances

In such circumstances را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
در چنین شرایطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In such circumstances مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )