برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
In - rough

In rough

In rough را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
if you write or draw something in rough, you do it without paying attention to details or tidiness, because you are going to do it again later
MS
به صورت پیش نویس( مثلا انشاء یا نامه ی خود را ابتدا به صورت پیش نویس نوشتن و سپس پاکنویس کردن)
میثم علیزاده
Write something in rough
در چرکنویس نوشتن، پیش نویس کردن یا کشیدن
Rough: در اینجا همان چرکنویس معنی میده
جلال نجاریزدی
پیش نویس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In rough مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )