برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
In - awe - of - someone

In awe of someone

In awe of someone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Be in awe of someone یعنی برای کسی احترام زیادی قائل بودن،
I'm always in awe of ladies out there doing big things.
من همیشه در آنجا احترام زیادی برای بانوانی قائل هستم که کارهای بزرگی انجام می دهند.
محمد رومزی
( از کسی ) حساب بُردن
He was in awe of his father when he was a child.
وقتی بچه بود از پدرش حساب می برد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In awe of someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )