برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
In - very - real - sense

In a very real sense

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
به معنای واقعی، حقیقتا

* برای تاکید به کار می رود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In a very real sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )