برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Improved markedly

Improved markedly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
بطور چشمگیر بهبود یافتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Improved markedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )