برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

If

/ˈɪf/ /ɪf/

معنی: تصور، شرط، چه، اگر، چنانچه، ایا، کاش، هر گاه، خواه، هر وقت، ای کاش، بفرض
معانی دیگر: درصورتی که، آیا، که آیا، (عامیانه - به نشان شگفتی یا آزردگی و غیره)، حدس، هر آینه، مخفف:، (بیس بال) حاشیه ی زمین، حالت، بفر­

بررسی کلمه If

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: on the condition that.

- If you promise to pay me back, I will lend you the money.
[ترجمه مبینا] اگر قول بدهی که پول من را به من بازگردانی ، من بهت پول قرض میدم .
|
[ترجمه امین] من به تو پول قرض خواهم داد،به شرطی که تو قول بدهی آن را به من بازگردانی.
|
[ترجمه منثور] اگر قول بدهی که آن را به من باز گردانی من به تو پول قرض خواهم داد.
|
[ترجمه ترگمان] اگر قول بدی که متقابلا به من پول بدهی، پول را به تو می‌دهم
[ترجمه گوگل] اگر قول بدهید که من را به عقب بازگردانید، من پول خود را به شما قرض میدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه If در جمله های نمونه

1. if a consignment does not satisfy all the conditions agreed upon, it will be sent back
اگر محموله طبق همه‌ی شرایط مورد توافق نباشد پس فرستاده خواهد شد.

2. if a diver is afraid of a whale's jaws, he will never grab ahold of precious pearls
غواص گر اندیشه کند کام نهنگ / هرگز نکند در گرانمایه به چنگ

3. if a road turns left, it must likewise bank to the left
اگر پیچ جاده به سوی چپ باشد،شیب آن هم باید به چپ باشد.

4. if a ship sinks, the captain is to blame
اگر کشتی غرق شود تقصیر متوجه ناخدا است.

5. if a teacher is too lax with his students, the class will become disrupted
اگر معلم خیلی به شاگردانش رو بدهد کلاس به‌هم می‌خورد.

6. if a teacher's instruction is a whisper of affection . . .
درس معلم ار بود زمزمه‌ی محبتی . . .

7. if a teacher's lesson is . . .
درس معلم ار بود . . .

8. if a teacher's lessons are murmurs of affection. . .
درس معلم ار بود زمزمه‌ی محبتی . . .

9. if all the sums for armaments were used to build libraries . . .
اگر همه‌ی وجوه‌مختص تسلیحات برای ساختن کتابخانه به‌کار می‌رفت . . .

10. if an edict is issued to arrest all drunks. . .
گر حکم شود که مست گیرند. . .

11. if any m ...

مترادف If

تصور (اسم)
supposition , vision , if , supposal , fancy , idea , notion , imagination , visualization , image , picture , conception , conceptualization
شرط (اسم)
qualification , article , agreement , vow , term , condition , bet , if , clause , provision , stake , reservation , limitation , modality , proviso
چه (حرف ربط)
if , whether , as , or , because
اگر (حرف ربط)
if
چنانچه (حرف ربط)
if
ایا (حرف ربط)
if , whether
کاش (حرف ربط)
if
هر گاه (حرف ربط)
if , whenever
خواه (حرف ربط)
if , whether , or
هر وقت (حرف ربط)
if
ای کاش (حرف ربط)
if
بفرض (حرف ربط)
if

معنی عبارات مرتبط با If به فارسی

اگر را کاشتند سبز نشد
اگرکسی تلفن کرد
هر گاه
اگر باشد، اگر داشته باشد
اگر، چنانچه، هر گاه، هر وقت، ای کاش، کاش
اگر او باشد
اگراومیرود یابرود ]اگاهی 1- فعل شرطی درسوم شخص مفردگاهی بدون s
اگر ان را پیدا کرده باشد
اگربهتربداند
اگراوبنابود
اگرمی خواهدکسی بشود
اگرباشم
اگر دست دهد، اگر فرصتی پیدا کنم، اگر مجالی باشد
هیچ درفکرش نبودم، هیچدرنظرم یاخاطرم نبود
اگر میدانستم که
if i kn ...

مخفف If

عبارت کامل: Immuno Fluorescence
موضوع: پزشکی
ضعف ایمنی فلورسانس (I.F)
I.F تکنیکی جدید است که با آنتی بادی شیمیایی به رنگ فلورسنت برای شناسایی بیمار استفاده می شود.

معنی If در دیکشنری تخصصی

if
[کامپیوتر] اگر کلمه ی کلیدی در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی که انجام عملیات گوناگونی را معین می کند. این عملیات به تحقیق یا عدم تحقیق شرط در جمله دارای if بستگی دارد . اگر شرط hours <=40 درست در این صورت دو فرمان میان نخستین زوج begin/ end اجرا می شود . اما اگر شرط غلط باشد . کامپیوتر جملات درون دومین زوج beging / end را اجرا کند . - فرمان IF
[برق و الکترونیک] intermediate frequency-بسامد میانی ( آی اف ) بسامدی که از مخلوط کردن سیگنال دریافتی و سیگنال نوسان ساز محلی در یک گیرنده ی سوپر هترودین به دست می آید .
[ریاضیات] به شرطی که، هرگاه
[برق و الکترونیک] فرکانس متوسط
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی « آی اف» بخشی ار یک گیرنده ی سوپرهترودین که سیگنالها را بعد از تبدیل بسامدشان به مقدار ثابت « آی اف» تقویت می کند. این تقویت کننده بین مبدل بسامد و آشکارساز دوم قرار می گیرد.
[ریاضیات] اگر وتنها اگر، اگر وفقط اگر
[ریاضیات] در صورت وجود، اگر باشد
[ریاضیات] عبارت شرطی، جزء شرطی جمله
[حسابداری] روش تبدیل مشروط
...

معنی کلمه If به انگلیسی

if
• possibility; supposition; condition
• in the event that; whether; in the case of; would that; despite; on the condition that; provided that; when
if all goes well
• if all goes as planned; under the best circumstances
if anything
• if at all; actually
if anything should happen to
• if if something bad should happen to..., if any harm should befall...
if ever
• if at some point, if sometime
if i am not mistaken
• if i am correct, if i am not wrong, i think that
if i recall correctly
• if i can remember accurately, if i am not mistaken
if i tell you will you buy me a beer
• will you get me a beer if i reveal the secret?
if need be
• if it is required, if it is necessary, if there is a need
if not
• if not for, were it not that
if not now when?
• if it does not happen now-when will it happen?
if only
• i wish, would that
if only there was
• if there was, i wish there was
if relevant
• where pertinent, if the matter is appropriate
if so
• in this case, given this situation
if that is the case
• if that is true, and so
if the flame has fallen among the cedars
• if the biggest should fall
if the mighty have succumbed how shall the weak em
...

If را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

-bahar-
Surf in website هم معنیه جستجو در اینترنت هستش.
Mahboub
اگر،چنانچه،ای کاش،هرگاه
محمد جواد علیزاده
هنگامی که if در بین یک جمله بکار می رود: ... در شرایطی که...
na
شاید
سید محمد هاشمی
(نقل قول غیر مستقیم -زمانی که if در وسط جمله قرار میگیره) یا نه؟

Collins:👇👇👇
You use if in indirect questions where the answer is either `yes' or `no'.

Eg: Does anyone know if he is alive?
کسی میدونه زنده است یا نه؟

Eg: Ask hassan if he knows javad.
از حسن بپرس جواد رو میشناسه یا نه؟
سید محمد هاشمی
If:
( در جملات خبری و سوالی برای بیان عدم اطمینان از چیزی) یا نه؟

Websters:👇👇👇
used to introduce a statement or question about something that is not certain


Eg: I'm not sure if it will even work.
فائزه عشائری
شرط،اگر
علیرضا انگوتی
اگر در وسط جمله بیاید معنی یا نه می دهد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی if
کلمه : if
املای فارسی : ایف
اشتباه تایپی : هب
عکس if : در گوگل

آیا معنی If مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )