برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Iast - smile - long - time - ago
شبکه مترجمین ایران

Iast smile a long time ago

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

𝓓𝓸𝓷𝓲𝓪
آخرین لبخند خیلی وقت پیش🖤

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Iast smile a long time ago مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )