برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1432 100 1

IMMOBILIZER

معنی IMMOBILIZER در دیکشنری تخصصی

[خودرو] سیستمی که جلوی کار کردن اتومبیل با کلید کپی شده و یا بدون کلید را میگیرد.در اتومبیلهای مجهز به IMMOBILIZER با دریافت اطلاعات میکرو الکترونیکی داخل کلید توسط ECU اتومبیل روشن خواهد شد.

معنی کلمه IMMOBILIZER به انگلیسی

immobilizer
• electronic security device attached to a car and that stops the engine from working in order to prevent the car from being stolen (the device starts to operate after the engine has been turned off and should be cut off when starting-up the engine); something which prevents or restricts movement

IMMOBILIZER را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدعلیرضافرهبد
از حرکت باز دارنده
ebi
[دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
بیگدلی
ایستا کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی IMMOBILIZER مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )