برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

IATF

IATF را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی IATF مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )