برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - it - in - my - plan

I put it in my plan

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I put it in my plan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )