برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

I Mind my own business

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سرم به کار خودم گرمه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I Mind my own business مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )