برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
I'm - busy
شبکه مترجمین ایران

I'm busy

I'm busy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fati
من کار دارم

neda
سرم شلوغه.
امیرقاسم قندی
من کار دارم
تارا
I'm busy=من کار دارم
Mahla
I'm buried in work
یه عالمه کار سرم ریخته
Mzl
من مشغولم..
I'm too busy to play
من مشغله ام زیاده تا بازی کردن (یعنی بازی نمیکنم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی I'm busy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )