برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
I'm - city - of - science
شبکه مترجمین ایران

I'm a city of science

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسم آزادی
یعنی، من شهر علم هستم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی I'm a city of science مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )