i mean

پیشنهاد کاربران

منظورم اینه. . . منظورم این است
1. برای تکمیل یا اصلاح جملۀ قبلی. معمولاً یک مبحث کلی را به سمت یک موضوع خاص میبرد. "منظورم این است که . . . "، "از نظر اینکه . . . "، "از این جهت که . . . "
مثال: That movie sucks! I mean, the FX were okay but the story was shit
2. برای پر کردن زمان هایی در مکالمه استفاده میشود که گوینده احتیاج به زمان کوتاهی برای فکر کردن و بررسی نظراتش دارد و به شکلی از طرف مقابل گفتگو میخواهد که تا بیان جلمۀ بعدی اش صحبتی نکند. "در واقع . . . "، "منظورم این است که . . . "
مثال: Hmm. . . I mean. . . I like Mission Impossible, but I also love Die Hard
3. برای نشان دادن اینکه گوینده قصد بیان فکری به شکلی مؤدبانه دارد، اما تنها میتواند آن را به شکلی بی پرده و طعنه آمیز بیان کند. میتوان آن را "ببخشید ها! . . . " یا "البته ببخشید! . . . " یا "با عرض معذرت . . . " معنا کرد.
مثال: Man, that song is really great
I mean, if you hate music
در مواقع. . .
میخواستم بگم که. . .
منظورم اینکه
اینطور بگم که. . .
منظورم اینه
اینطور بگم. . .
باید بگم که. . .
یعنی اینکه. . .
برای اوقاتی که طرف جملشو کامل نمیکنه و فقط میگه i mean میتونین "یجورایی" بنویسین، برای من همیشه جواب میده و منظور رو حفظ میکنه

اگر در ابتدای جمله آمد به معنی"نظر به اینکه" است.
برای اینکه بیاییم در مورد یک موضع بیشتر توضیح بدیم تا شنونده متوجه بشه و بصورت واضح تر حرف مون رو بیان کنیم ،
به معنای، منظور من اینکه . . . . . . . .
به معنای ، یعنی من دارم می گم که . . . . . . .

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما