i'll

/ˈaɪl//aɪl/

مخفف:

انگلیسی به انگلیسی

• phrase used in combination with a verb to indicate the future tense
phrase used in combination with a verb to indicate the future tense; i will

پیشنهاد کاربران

i will برای کاری هست که در اینده انجام میدیم برای مثال و برای مبتدی ها i will ask my dad و مخفف i willl میشهill
I'll همون مخفف I will هست
i یعنی من و will یعنی میخواهم
خواهم کرد
آقای ruzbe
جمله i'll see what can i do معنیش
. . . میخواهم ببینم چه کاری میتونم انجام بدم. . . نمیشه
خواهم دید چه کاری میتونم انجام دهم میشه
برای معنی بالایی باید بنویسی
I want to see what can i do
خواهم انجام داد
انجام خواهم داد
داداش اسونه خودت فکر کن
مخفف i will
I will
من در آینده برای مثال i'll see what can i do : معنی من می خوام بدونم چه کاری میتونم بکنم
یعنی ::: I will
من خواهم کرد
من در اینده
مخفف I will
I will_من ( در اینده )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس