hunting tourism

پیشنهاد کاربران

hunting tourism ( گردشگری و جهانگردی )
واژه مصوب: گردشگری شکار
تعریف: نوعی گردشگری که در آن شکارچیان فواصل گاه طولانی را برای شکار طی می کنند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما