humped curve

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] منحنی کوهانه دار

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[آمار] منحنی کوهانه دار
معنی humped curve، مفهوم humped curve، تعریف humped curve، معرفی humped curve، humped curve چیست، humped curve یعنی چی، humped curve یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: humph
اشتباه تایپی: اعئحثی زعقرث
آوا: /هومپد کرو/
عکس humped curve : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما