how well

پیشنهاد کاربران

اثربخشی
کارآمدی
سودمندی
موفقیت
در پاسخ کاربر �مهدی خرم�
در فارسی چگونگی یعنی کیفیت و چندی یعنی کمیت. پس به جای �با چه کیفیتی� که نوشته اید همان �چگونه� بهتر و درست تر است. نیازی نیست کار زبان را از آنچه می باشد دشوارتر کنیم.
کیفیت
چگونگی
چقدر خوب؟
تا چه حد . . .
رفتارت چطوره
تا چه اندازه
میزان
چه گونه
با چه کیفیتی. . .
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١١)

بپرس