host system

تخصصی

[برق و الکترونیک] سیستم میزبان 1. سیستمی که یک قطعه یامدار در آن قرار داده می شود. 2. سیستم رایانه ای که به کمک مدارهای مقلد یا کارتهای جانبی، سیستم دیگری را تقلید می کند.

معنی یا پیشنهاد شما