host family

پیشنهاد کاربران

Host families provide the student with room and board, and are expected to treat their student as a member of a family, not as a guest
خانواده ای که معمولا در ازای دریافت هزینه ای، غذا و امکانات زندگی را برای دانشجو یا دانش آموزانی که معمولا اهل کشوری دیگر هستند فراهم می کند.
خانواده ای است که فردی غریبه را که عموما اهل کشوری دیگری است و دارای فرهنگ متفاوتی نیز می باشد، به منزل خود دعوت کرده و بدون دریافت هیچ پولی یا با دریافت وجه از وی پذیرایی و میزبانی می کنند.
Host در چه زمینه ای استفاده میشه مثلا در تکنولوژی پزشکی ارتباطات دیگه چی ؟
خانواده میزبان
لطفا معنی مترادف متضاد بهزبان انگلیسی بزارین یعنی چی همه که بلد نیستن اگه یه کسی بیاد که بلد نباشه رسیدگی کنین
خانواده میزبان فردی را در خانه خود جا داده و اجازه زندگی میدهد
خانواده ای است که فردی غریبه را که عموما اهل کشوری دیگری است و دارای فرهنگ متفاوتی نیز می باشد، به منزل خود دعوت کرده و بدون دریافت هیچ پولی از وی پذیرایی می کنند.

بپرس