historical cost system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] سیستم بهای تمام شده تاریخی

معنی یا پیشنهاد شما