high solids contet thickner

تخصصی

[نساجی] غلظت دهنده ای که مقدار زیاد آن برای ایجاد ویسکوزیته لازم است

معنی یا پیشنهاد شما