high level language

تخصصی

[کامپیوتر] زبان سطح بالا . - زبان برنامه نویسی سطح بالا . نوعی زبان برنامه نویسی که به کاربران امکان برنامه نویسی بدون شناخت کاربردهای درونی کامپیوتر را می دهد . زبانهای بیسیک، c و پاسکال نمونه ی زبانهای برنامه نویسی سطح بالا هستند . در مقابل، زبان ماشین نیاز به شناخت دقیق کاربردهای درونی کامپیوتر دارد . سطح زبانی اسمپلی، اندکی از زبان ماشین بالاتر است، زیرا زبان اسمبلی نمادهای آسانتری زا در اختیاز برنامه نویس قرار می دهد .
[برق و الکترونیک] زبان سطح بالا

به انگلیسی

• (computers) programming language in which instructions are written in a clean language that resembles human language (and is later translated into machine language)

معنی یا پیشنهاد شما