hibernoma

پیشنهاد کاربران

و خواب زمستانی😊
تومور خوش خیم و نادر چربی که در واقع brown fat هست

بپرس