heat setting

تخصصی

[نساجی] تثبیت حرارتی - تثبیت پارچه در استنتر - تثبیت رنگ با حرارت خشک - تثبیت ابعاد پارچه با حرارت خشک - تثبیت ابعاد پارچه با حرارت - اطو کاری چین پارچه
[پلیمر] تثبیت گرمایی

پیشنهاد کاربران

بپرس