header file

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] فایل ابتدای برنامه، سر فایل .
[زمین شناسی] سند راهنما، فایلی که شامل اطلاعات شناساننده مجموعهای از دادهها یا تعدادی فایل باشد.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[کامپیوتر] فایل ابتدای برنامه، سر فایل . [زمین شناسی] سند راهنما، فایلی که شامل اطلاعات شناساننده مج ...
معنی header file، مفهوم header file، تعریف header file، معرفی header file، header file چیست، header file یعنی چی، header file یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: header label
اشتباه تایپی: اثشیثق بهمث
آوا: /هدر فیله/
عکس header file : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما