header and trailer record

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] رکورد عنوان و پایان

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حسابداری] رکورد عنوان و پایان
معنی header and trailer record، مفهوم header and trailer record، تعریف header and trailer record، معرفی header and trailer record، header and trailer record چیست، header and trailer record یعنی چی، header and trailer record یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: header and trailer records
اشتباه تایپی: اثشیثق شدی فقشهمثق قثزخقی
آوا: /هدر اند تریلر رکورد/
عکس header and trailer record : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما