head up

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] سر بالا

پیشنهاد کاربران

[نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
مواظب باش - حواست باشد

در اصطلاح=حواستو جمع کن
برو بالا ( عامیانه )

مراقبت کردن، کنترل کردن، تحت کنترل گرفتن، مواظب بودن، تحت نظر گرفتن
هدایت کردن، انطباق دادن، سازگار کردن
مسئول بودن
You are assign to head up the project
سرپرستی کردن
حواس جمع
در فوتبال یا بسکتبال موقع حمله حریف . . در حالت اخطار گفتن ، حواستون باشه ,
در راس امور ( یا برنامه ای چیزی ) قرار داشتن
در ماشین های جدید ، این آپشن هست به معنی نمایشگر بالا. یا نمایشگر رو شیشه جلو ماشین هست
بیرون رفتن
جنگیدن با کسی به صورت تک به تک بدون دخالت دیگران

عصبانی و گیج بودن

تخلیه کردن با تمام سرعت

آماده شدن برای سکس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما