hayes compatibility

تخصصی

[کامپیوتر] سازگاری با Hayes صنعتی برای مودمهایی که به مجموعه فرمانهای در نظر گرفته شده برای مودم ساخت شرکت Hayes Microcomputer Products پاسخ می دهند . تقریباً تمام مودمهای امروزی با Hayes سازگارند . لزومی ندارد که دو مودم برای ایجاد ارتباط با یکدیگر، با Hayes سازگار باشند . سازگاری با Hayes فقط به فرمانهایی مربوط می شود که با کامپیوتر برای کنترل مودم به کار می روند . وقتی این مودم به وسیله ی خطوط تلفن به مودم دیگر وصل نشده باشد. فرمانها را می پذیرد . برای تنظیم نرخ ارسال اطلاعات، فقط در نرخ مورد نظر شروع به ارسال فرمانها کنید . برای ارسال یک فرمان به مودم، هنگام ارتباط با کامپیوتر دیگر، یک دقیقه نوشتن را متوقف کنید، سپس بنویسید "+++" ( بدون گیومه ها )، و دوباره حدود یک دقیقه چیزی تایپ نکنید با دادن جواب ok از طرف مودم، می توانید فرمان دهید . نگاه کنید به RS-232.MODEM .

معنی یا پیشنهاد شما